Tietoa Meistä

Moninaisilla Poluilla -hankeen tavoitteena on integraation vahvistaminen ja kaksisuuntaisen kotoutumisen mallin tukeminen ja kehittäminen Oulussa. Lisäksi hankkeen päämääränä on turvapaikanhakijanaisten sekä oleskeluluvan saaneiden naisten ja lapsiperheiden kotoutumisen tukeminen ja hyvinvoinnin lisääminen Oulun alueella.

 

Työtä voidaan kuvata etsiväksi monikulttuuriseksi naistyöksi, jonka tavoitteena on löytää kotona pienten lasten kanssa sekä haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevia maahanmuuttajanaisia ja tukea heitä heidän integraatiossaan.

 

Hankkeesa työskentelevät naistyön koordinaattori Johanna sekä naistyön ohjaaja Vanessa. Lisäksi Hanne hoitaa juksevia asioita työskennellessään hankkeen sihteerinä. Toimitiloissamme voit myös törmätä yhdistyksen innokkaisiin hallituslaisiin, jotka vierailevat ajoittain myös mukana toiminnassa sekä luotsaavat omia ryhmiä.